Chồng tương lai, anh ở đâu?

Chồng tương lai, anh ở đâu?

Quán bia hơi thịt chó, toàn những gã mặt phừng phừng, mồm to bụng phệ… lấy làm chồng thì thà nhảy sông.

Cười 24H

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN