Từ 1-1-2024, bị loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Sự kiện: Thời sự

Theo Thông tư mới, người bị loạn thị nếu các tiêu chuẩn khác về sức khoẻ đạt yêu cầu thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự, thay vì quy định tất cả các trường hợp viễn thị đều không đủ điều kiện sức khoẻ như hiện nay.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, thay thế cho Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có hiệu lực từ 1-1-2024.

Theo Thông tư 105, tiêu chuẩn chung về sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự là đạt sức khoẻ loại 1, 2, 3 theo quy định.

Trong đó, loại 1 là tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1 - chỉ tình trạng sức khoẻ rất tốt; loại 2 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2 - chỉ tình trạng sức khoẻ tốt; loại 3 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3 - chỉ tình trạng sức khoẻ khá; loại 4 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4 - chỉ tình trạng sức khoẻ trung bình; loại 5 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5 - chỉ tình trạng sức khoẻ kém và loại 6 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6 - chỉ tình trạng sức khoẻ rất kém.

Quy định mới về nghĩa vụ quân sự với người bị loạn thị. Ảnh: PLO

Quy định mới về nghĩa vụ quân sự với người bị loạn thị. Ảnh: PLO

Một trong những điểm mới quy định tại Thông tư 105 lần này đó là việc chấm điểm các bệnh về mắt.

Hiện nay, theo Thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị (bao gồm tất cả các loại) sẽ bị chấm điểm 6 , tức được xếp vào nhóm sức khoẻ loại 6 – không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, theo Thông tư 105 mới ban hành, người loạn thị do sinh lý hoặc dưới 1 đi ốp sẽ được chấm 2 điểm; lớn hơn hoặc bằng 1 đi ốp sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tuỳ trường hợp.

Như vậy với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Tương tự, với người loạn thị bị chấm điểm 3, mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Bên cạnh loại sức khoẻ, Thông tư 105 cũng quy định không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma tuý, tiền chất ma tuý được quy định tại Nghị định 57/2022 về danh mục các chất ma tuý và tiền chất.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định một số tiêu chuẩn riêng trong tuyển chọn nghĩa vụ quân sự.

Kết quả sơ tuyển sức khoẻ, khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự trước ngày 1-1-2024 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Việc sơ tuyển sức khoẻ, khám sức khoẻ sau ngày 1-1-2024 thì thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 105 nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghĩa vụ quân sự 2024: Mức phạt khi vi phạm về khám sức khoẻ

Người có vi phạm quy định về khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 120/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỲNH LINH ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN