TPHCM: Triều cường gây ngập úng nhiều nơi

Triều dâng cao đạt mức báo động 3 đã gây ngập úng nhiều nơi cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày đầu tuần.

Mực nước tại các trạm ngày 13/01/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.53

19.00

1.56

5.00

-1.45

12.30

Ct

Ct

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.49

18.00

1.52

4.30

-1.80

12.00

0.19

23.30

Hôm nay, dự báo đỉnh triều vẫn ở mức khá cao gây ngập úng nhiều nơi cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh cao nhất vào sáng sớm và buổi tối, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất lúc 5 giờ là 1.56 mét, lúc 19 giờ là 1.53 mét đều vượt báo động 3 do vậy nhiều tuyến phố ở các quận, huyện như: Thủ Đức, 12, Củ Chi, Bình Chánh… đã bị ngập sâu. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 4 giờ 30 đỉnh triều là 1.52 mét, vượt báo động 3, lúc 18 giờ là 1.49 mét.

Những ngày đầu tuần mới đỉnh triều vẫn duy trì ở mức cao đạt và vượt báo động 3, sau đó sẽ xuống chậm dần. Vẫn đạt đỉnh cao nhất vượt báo động 3 vào sáng sớm và buổi tối nên vào khoảng thời gian này một số tuyến phố khu vực trũng sẽ bị ngập sâu do triều cường.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An ngày 14, 15/01 dự báo đỉnh triều sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 3 và vượt báo động 3 từ 0.02 – 0.04 mét, ngày 16, 17/01 đỉnh triều xuống chậm song vẫn ở mức xấp xỉ báo động 3.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều cao nhất đạt xấp xỉ báo động 3 vào ngày 14, 15/01, ngày 16, 17/01 đỉnh triều bắt đầu xuống chậm và đạt mức báo động 2.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 14/01 đến ngày 17/01/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

14/01

1.52

20.00

1.54

5.30

-1.40

13.30

0.27

0.00

1.62

15/12

1.62

15/12

15/01

1.50

21.00

1.50

6.30

-1.36

14.30

0.19

0.30

16/01

1.45

22.00

1.45

7.30

-1.27

15.30

0.05

1.00

17/01

1.42

23.00

1.40

8.30

-1.32

16.30

0.12

2.00

Nhà Bè

14/01

1.48

19.00

1.49

5.00

-1.76

13.00

Ct

Ct

1.60

15/12

1.60

15/12

15/01

1.46

20.00

1.47

6.00

-1.72

14.00

0.14

0.00

16/01

1.42

21.00

1.41

7.00

-1.56

15.00

0.00

0.30

17/01

1.40

22.00

1.39

8.00

-1.46

16.00

0.10

1.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN