Thành phố Hồ Chí Minh: Triều cường lên chậm

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh sắp đón đợt triều lên thời kỳ Rằm tháng 11 âm lịch. Đỉnh triều dự báo có khả năng vượt báo động 2.

Mực nước tại các trạm ngày 15/12/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.26

1.30

1.08

15.30

0.07

20.00

-1.17

9.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.20

1.00

1.00

14.30

0.02

19.00

-1.45

8.00

Ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đạt cao nhất xấp xỉ báo động 1 vào buổi sáng sớm. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất là 1.26 mét xuất hiện lúc 1 giờ 30, lúc 15 giờ đỉnh triều là 1.08 mét, lúc 9 giờ mực nước xuống thấp dưới mực nước biển. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 1 giờ đỉnh triều là 1.20 mét, lúc 14 giờ 30 là 1 mét.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sắp đón đợt triều lên thời kỳ Rằm tháng 11, dự báo đỉnh triều những ngày cuối có khả năng vượt báo động 2. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm dự báo xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, buổi trưa mực nước hầu hết xuống thấp dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 16 đến 19/12 đỉnh triều cao nhất vào sáng sớm lên từ 1.28 – 1.41 mét, trong đó mực nước 1.41 mét có thể đạt được vào 3 giờ 30 ngày 19/12, vào buổi chiều tối đỉnh triều lên từ 1.16 – 1.35 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đỉnh triều cao nhất vào sáng sớm dao động từ 1.23 – 1.38 mét, buổi chiều tối 1.13 – 1.32 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 16/12 đến ngày 19/12/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2013

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

16/12

1.28

2.00

1.16

16.30

0.30

21.00

-1.27

9.30

1.68

20/10

1.62

04/12

17/12

1.31

2.30

1.24

17.30

0.40

22.00

-1.42

10.30

18/12

1.37

3.00

1.30

18.00

0.52

23.00

-1.48

11.00

19/12

1.41

3.30

1.35

18.30

0.55

23.30

-1.57

11.30

Nhà Bè

16/12

1.23

1.30

1.13

15.30

0.24

20.00

-1.60

8.30

1.65

20/10

1.56

04/12

17/12

1.26

2.00

1.22

16.30

0.33

21.00

-1.70

9.30

18/12

1.32

2.30

1.27

17.00

0.45

22.00

-1.80

10.00

19/12

1.38

3.00

1.32

17.30

0.50

23.00

-1.87

11.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN