Quy định mới của Ban Bí thư về cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Thành ủy

Sự kiện: Thời sự

Quy định 137 thay thế quy định 04 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương.

Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong quy định 137 gồm: Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính. Ngoài ra, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập thêm cơ quan khác, Ban Bí thư sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho cơ quan đó.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Quy định nêu rõ về chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, trùng lắp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về cơ cấu cán bộ, công chức viên chức phải bố trí hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan.

Đối với cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc phải bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiếm đa số và giảm tối đa số lượng người phục vụ.

Tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan này không quá 18 người (riêng Tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có không quá 21 người; Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TPHCM không quá 24 người). Phòng có dưới 10 người, được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó; phòng có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng. Biên chế của các cơ quan do ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Quy định 137 vừa được ban hành thay thế quy định 04 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương.

Theo Quy định 04, phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng, có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng. Tổng số cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 15 người. Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TPHCM không quá 18 người…

Nguồn: [Link nguồn]

Trao quyết định của Ban Bí thư về bổ nhiệm cán bộ

Chiều 29-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, TrưởngBan Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Luân Dũng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN