Nhiều vi phạm tại Khu Công nghệ cao TP HCM

Sự kiện: Thời sự

Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại kết luận thanh tra…

Thanh tra TP HCM vừa chỉ ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM.

Theo đó, việc lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2.000 giai đoạn I và giai đoạn II Khu Công nghệ cao có một số nội dung chưa phù hợp quy hoạch chung được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, không thể hiện được quy mô điều chỉnh cây xanh, mặt nước trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ; chưa tạo ra một không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ với tính chất, chức năng Khu Công nghệ cao.

Việc điều chỉnh cục bộ nhiều lần để thu hút đầu tư trong thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát sự đồng bộ của Ban Quản lý về tổng thể quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tại Khu Công nghệ cao.

Quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và sau cấp phép xây dựng đối với một số chủ đầu tư dự án, công trình còn chưa chặt chẽ, kịp thời, để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép chậm khắc phục (Nhà máy Jabil Việt Nam, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV…).

Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM

Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM

Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán của dự án đường D10b chưa đầy đủ, chính xác, làm tăng giá trị dự toán hơn 51 triệu đồng. Quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán công trình của các dự án xây dựng đường D10b, D5, D19 và D17 không phù hợp thực tế, chênh lệch giá trị khối lượng xây lắp đã thanh toán phải thu hồi là hơn 161 triệu đồng.

Thực hiện thẩm định công nghệ của 32/39 dự án đầu tư không đúng thẩm quyền. Thực hiện thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn thiếu sót về thủ tục, một số trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt hoặc chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Không có biện pháp hiệu quả nhằm buộc nhà đầu tư của 20 dự án phải thỏa thuận ký quỹ sau khi được thuê đất là không thực hiện đúng quy định.

Trong quản lý, sử dụng tài chính, kinh phí, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã thu 29,157 tỉ đồng, chi 17,264 tỉ đồng phí an ninh, trật tự. Ban này cho phép Ban Quản lý các dự án trích tỉ lệ đối với các khoản thu 10% trên số thu phí duy tu, bảo trì công trình hạ tầng và tiện ích công cộng số tiền là 14,619 tỉ đồng, 5% trên tổng chi phí thường xuyên của hoạt động xử lý nước thải số tiền là 1,179 tỉ đồng làm chi phí quản lý của Ban Quản lý các dự án nhưng chưa kịp thời báo cáo để được sự chấp thuận của UBND TP là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý thu, chi. 

Ngoài ra, chưa ràng buộc chặt chẽ biện pháp chế tài khi ký hợp đồng dẫn đến các nhà đầu tư còn dây dưa nợ khó đòi, không nộp số tiền 41,664 tỉ đồng (gồm: phí duy tu, bảo trì công trình hạ tầng, tiện ích công cộng 32,617 tỉ đồng và phí an ninh, trật tự 9,047 tỉ đồng) và thiếu kiểm tra thường xuyên, không kịp thời phát hiện để hạch toán trích lập quỹ dự phòng nhà máy xử lý nước thải năm 2020 số tiền là 2,293 tỉ đồng của Ban Quản lý các dự án.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho thuê đất không phù họp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 7 dự án còn hiệu lực đến thời điểm thanh tra. Bên cạnh đó, thiếu đôn đốc, kiểm tra để chủ đầu tư của 33 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, thấp nhất 1 tháng, nhiều nhất 63 tháng tính đến thời điểm tháng 7-2021, trong đó có 3 đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp.

Đến ngày 21-7-2017, Ban này ban hành quy định trình tự, thủ tục về đất đai dẫn đến hồ sơ cho thuê đất trước đó (trong giai đoạn từ ngày 1-7-2014 đến ngày 21-7-2017) không đầy đủ thủ tục, còn thiếu nhiều thành phần hồ sơ quan trọng. 

Ký hợp đồng cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê không đúng đối tượng, không đúng hình thức pháp luật quy định; thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bất hợp lý, không lập phương giá đất sát giá thị trường để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định…

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chỉ đạo. Theo đó, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được giao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại kết luận thanh tra…

Nguồn: [Link nguồn]

Sai phạm nghiêm trọng tại các dự án phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

UBND tỉnh Đồng Nai kết luận sai phạm khi thực hiện Dự án Cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất tại xã Xuân Hưng và Suối Cát, huyện Xuân Lộc (phục vụ thi công đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Hoàng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN