Muốn tham gia đấu giá biển số xe phải làm thế nào?

Sự kiện: Biển số đẹp

Đấu giá biển số xe ô tô sẽ được diễn ra hoàn toàn trên môi trường mạng. Người dân nắm bắt cách thức đấu giá để có thể tham gia.

Sắp tới đây phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ được diễn ra. Tôi thắc mắc phiên đấu giá này sẽ được diễn ra ở đâu và khi tôi muốn tham gia đấu giá thì phải thực hiện như thế nào?

Mong báo Pháp Luật TP.HCM thông tin cho tôi và mọi người cùng được biết.

Bạn đọc Minh Thư (TP.HCM), hỏi.

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 11, Nghị định 39/2023 (quy định chi tiết một số điều đối với Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô), việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được diễn ra hoàn toàn trên môi trường mạng.

Để tham gia một cuộc đấu giá biển số xe ô tô, người dân cần phải thực hiện như sau:

Đầu tiên, người dân phải đăng ký tham gia đấu giá

- Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản (Địa chỉ trang web: https://dgbs.vpa.com.vn);

- Người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

- Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó;

- Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Thông tin từ Bộ Công an, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 20-8-2023. Ảnh: BCA

Thông tin từ Bộ Công an, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 20-8-2023. Ảnh: BCA

Sau đó, người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá.

Cuối cùng, tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quy trình đấu giá, đấu giá viên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

Bộ Công an sẽ phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá: số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan.

Đồng thời, các trình tự, thủ tục đấu giá không được quy định tại nghị định này thì sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

Những lưu ý khi tham gia đấu giá biển số xe ô tô lần thứ nhất

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, có hướng dẫn chi tiết về cách thức tham gia đấu giá biển số xe ô tô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HUỲNH THƠ ([Tên nguồn])
Biển số đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN