Mực nước trên sông Sài Gòn xuống dưới 1 mét

Cuối tuần mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều xuống dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 13/06/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.88

19.00

1.03

8.00

-0.24

12.30

-1.99

1.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.82

18.00

0.97

7.30

-0.30

12.00

-2.15

0.30

Ngày hôm nay đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền ở mức thấp, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An xuất hiện lúc 8 giờ là 1.03 mét, tại trạm Nhà Bè là 0.97 mét xuất hiện lúc 7 giờ 30. Sáng sớm mực nước đỉnh triều xuống cực thấp và phổ biến dưới mực nước biển từ 1.99 – 2.15 mét

Đến cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống và phổ biến dưới 1 mét. Tại trạm Phú An sáng sớm mực nước xuống thấp nhất và dưới mực nước biển từ 1.78 – 1.96 mét, tại trạm Nhà Bè mực nước thấp nhất dưới mực nước biển từ 1.84 – 2.15 mét. Đỉnh triều tại các trạm phổ biến cao những ngày đầu sau đó xuống chậm vào cuối tuần.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An dự báo mực nước đỉnh triều 1.01 mét xuất hiện lúc 8 giờ 30 ngày 14/6, những ngày sau đó đỉnh triều xuống thấp dưới 1 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đỉnh triều cao nhất 1.00 mét dự báo xuất hiện lúc 8 giờ ngày 14/6, ngày 15, 16/6 đỉnh triều cao nhất lần lượt là 0.96 mét, 0.92 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 14/06 đến ngày 16/06/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

14/6

0.72

20.00

1.01

8.30

-0.27

13.00

-1.96

2.30

1.62

15/12

1.00

12/6

15/6

0.57

21.00

0.98

9.00

-0.47

14.00

-1.90

3.30

16/6

0.45

22.00

0.96

10.00

-0.68

15.00

-1.78

4.30

 

Nhà Bè

14/6

0.68

19.00

1.00

8.00

-0.42

12.30

-2.15

1.30

1.60

15/12

0.93

12/6

15/6

0.50

20.00

0.96

8.30

-0.68

13.30

-2.02

2.30

16/6

0.40

21.00

0.92

9.30

-0.94

14.30

-1.84

3.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN