Mực nước trên sông Sài Gòn lên chậm theo triều

Sang tuần mới, mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên chậm theo triều.

Mực nước tại các trạm ngày 7/7/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.95

15.30

0.95

4.30

-0.03

10.00

-1.93

22.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.85

14.30

0.88

3.30

-0.10

9.00

-2.16

22.00

Ngày hôm nay đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn lên mức xấp xỉ 1 mét, lúc 4 giờ 30 và 15 giờ đỉnh triều đạt 0.95 mét, ban đêm tại trạm này mực nước xuống thấp hơn mực nước biển 1.93 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 3 giờ 30 đỉnh triều là 0.88 mét, lúc 14 giờ 30 là 0.85 mét, lúc 22 giờ mực nước thấp hơn mực nước biển là 2.16 mét.

Sang tuần mới, mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên chậm theo triều. Mực nước đỉnh triều xuất hiện hai lần vào buổi sáng và buổi chiều, ban đêm mực nước xuống cực thấp dưới mực nước biển. Tại các trạm cũng đã xuất hiện hiện tượng chuyển triều vào những ngày cuối.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều từ ngày 8 đến 11/7 vào buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 dao động 0.97 – 1.05 mét, buổi chiều tối từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 là từ 1.02 – 1.13 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè cũng khoảng thời gian này, đỉnh triều buổi sáng từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 dao động 0.90 – 1.02 mét, buổi chiều tối từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 30 là 0.94 – 1.08 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể

Dự báo mực nước từ ngày 8/7 đến ngày 11/7/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

8/7

1.02

16.30

0.97

5.30

-0.06

11.00

-2.00

23.00

1.62

15/12

1.20

12/6

9/7

1.07

17.30

1.00

6.30

-0.14

12.00

-2.08

23.30

10/7

1.11

18.30

1.03

7.30

-0.23

13.00

Ct

Ct

11/7

1.13

19.30

1.05

8.30

-0.37

14.00

-2.06

0.30

 

Nhà Bè

8/7

0.94

15.30

0.90

4.30

-0.13

10.00

-2.27

22.30

1.60

15/12

1.18

12/6

9/7

1.02

16.30

0.96

5.30

-0.22

11.00

-2.32

23.00

10/7

1.05

17.30

1.00

6.30

-0.33

12.00

-2.25

23.30

11/7

1.08

18.30

1.02

7.30

-0.48

13.00

Ct

Ct

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN