Mực nước sông Sài Gòn rút nhanh

Triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh rút nhanh, hầu hết xuống dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 12/9/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.02

21.30

1.23

8.00

-1.36

15.30

-0.45

2.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.96

21.00

1.20

7.30

-1.78

14.30

-0.66

1.00

Ngày hôm nay, mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền đạt mức cao nhất trong ngày vào buổi sáng, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1.23 mét lúc 8 giờ, tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 7 giờ 30 là 1.20 mét. Buổi chiều mực nước tại các trạm đều xuống thấp dưới mực nước biển, tại Phú An lúc 15 giờ 30 mực nước xuống dưới mực nước biển là 1.36 mét, lúc 14 giờ 30 mực nước tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền xuống dưới mực nước biển là 1.78 mét.

Cuối tuần, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu lên lại, do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn tiếp tục xuống và phổ biến dưới mức 1 mét. Cũng thời gian này trên hầu khắp các trạm đều có dấu hiệu chuyển triều và mực nước cao nhất trong ngày có thể xuất hiện vào ban đêm hoặc buổi sáng. Buổi chiều tối là lúc mực nước tại các trạm xuống dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An hiện tượng chuyển triều xuất hiện ngày 14/9, mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm này dự báo là 1.08 mét lúc 8 giờ 30 ngày 13/9, mức nước đỉnh triều thấp nhất là 0.84 mét lúc 10 giờ ngày 15/9.

Tại Nhà Bè, trên kênh Đồng Điền, mực nước đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.05 mét lúc 8 giờ ngày 13/9 và mực nước đỉnh triều thấp nhất là 0.80 mét lúc 9 giờ 30 ngày 15/9, hiện tượng chuyển triều tại trạm này xuất hiện ngày 15/9.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 13/9 đến ngày 15/9/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

13/9

0.92

23.00

1.08

8.30

-1.34

16.30

-0.15

3.00

1.62

15/12

1.35

9/9

14/9

Ct

Ct

0.94

9.30

-1.32

17.00

0.16

4.00

15/9

0.95

0.30

0.84

10.00

-1.40

18.30

0.06

5.00

Nhà Bè

13/9

0.83

22.00

1.05

8.00

-1.72

15.30

-0.25

2.00

1.60

15/12

1.35

9/9

14/9

0.87

23.00

0.90

9.00

-1.65

16.30

0.10

3.00

15/9

Ct

Ct

0.80

9.30

-1.70

17.30

-0.02

4.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN