Luật Căn cước mới thông qua: Quy trình cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi như thế nào?

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước mới là cấp cả thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi.

Những trường hợp dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu. Ảnh minh họa TPO

Những trường hợp dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu. Ảnh minh họa TPO

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, thay thế cho Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014.

Một trong những điểm mới của Luật Căn cước là cấp cả thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi. Trong khi Luật CCCD năm 2014 chỉ cấp thẻ cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Cụ thể, tại Điều 19 Luật Căn cước quy định, người được cấp thẻ là Công dân Việt Nam. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước; người dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu.

Việc cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi được cho là phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, tương thích với pháp luật của nhiều nước trên thế giới, góp phần giảm thiểu được giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy được giá trị của việc khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu…

Việc trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước được quy định tại Điều 23 Luật Căn cước như sau:

Đối với người dưới 14 tuổi thực hiện theo đề nghị của người này hoặc cha, mẹ, người giám hộ. Cụ thể:

Với trẻ dưới 06 tuổi: Thực hiện cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 06 tuổi qua cổng dịch vụ công. Nếu người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý Căn cước. Cơ quan quản lý Căn cước không phải thu nhập đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học với người dưới 6 tuổi.

Với trẻ từ 06 đến dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện các công việc như trực tiếp đưa người này đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng, thông tin sinh trắc học. Kê khai, ký, thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người đó.

Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước được thực hiện như sau:

Bước 1: Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… để xác định chính xác người cần cấp thẻ. Nếu chưa có thông tin thì thực hiện cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 2: Thu thập đặc điểm nhân dạng, thông tin sinh trắc học gồm: Ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước.

Bước 3: Người cần cấp thẻ kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Bước 4: Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước. Việc trả thẻ được thực hiện theo địa điểm trong giấy hẹn hoặc ở địa điểm khác nếu có yêu cầu và người cần cấp thẻ phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Đối với trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cùng để làm thủ tục.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đã có căn cước công dân có phải đi thu thập mống mắt?

Với thẻ căn cước còn hiệu lực, người dân vẫn được sử dụng bình thường, không phải đến cơ quan chức năng để thu thập thêm thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Giang ([Tên nguồn])
Quốc hội thông qua Luật Căn cước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN