Luật Căn cước được thông qua, có phải làm lại căn cước mới?

Đổi tên Luật Căn cước và thẻ căn cước, bạn đọc thắc mắc thẻ CCCD đã cấp trước đó còn hiệu lực có cần phải đi làm lại thẻ căn cước hay không?

Sáng 27-11, với 431/468 đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 Điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Quá trình thảo luận về dự án Luật Căn cước, một số đại biểu cho rằng thời gian đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước, vì vậy đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ.

Tuy nhiên, UBTVQH cho biết việc sử dụng tên gọi Luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.

Do đó, UBTVQH nhận thấy, việc điều chỉnh tên gọi là Luật Căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ Nhân dân nên đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi là Luật Căn cước và thẻ căn cước.

Các đại biểu bấm nút thông qua Luật Căn cước.

Các đại biểu bấm nút thông qua Luật Căn cước.

Sau khi Luật Căn cước được thông qua, việc điều chỉnh tên gọi là Luật Căn cước, thẻ căn cước và một số thay đổi trên thẻ căn cước mới khiến một số bạn đọc băn khoăn về giá trị sử dụng của thẻ CCCD và CMND đã cấp trước đó có được tiếp sử dụng hay không?

Thẻ CCCD được cấp trước đó. Ảnh: HUỲNH THƠ

Thẻ CCCD được cấp trước đó. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trả lời thắc mắc này, tại điều 46 Luật Căn cước vừa được thông qua đã có quy định rất rõ: Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu.

CMND còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31-12-2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, thẻ CCCD vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Thẻ CCCD quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này.

Cơ quan quản lý Nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, thẻ CCCD trong giấy tờ đã cấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Đổi tên thẻ ‘căn cước’, người đã có ‘căn cước công dân’ cần làm gì?

Những thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1-7-2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, chỉ khi nào công dân có nhu cầu thì được cấp đổi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HUỲNH THƠ ([Tên nguồn])
Thẻ căn cước công dân gắn chip Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN