Học sinh cũng được thuê, mua nhà ở xã hội

Dự thảo Luật nhà ở mới của Bộ Xây dựng trình Quốc hội có đề xuất cụ thể 9 đối tượng được thuê, mua nhà ở xã hội và các điều kiện chi tiết cho các đối tượng này.

Thuê mua nhà ở xã hội là việc người thuê nhà ở xã hội sau một thời gian quy định thì được công nhận sở hữu đối với nhà ở đó. Đây là hình thức mua nhà theo cách trả chậm (trả góp).

Dự thảo Luật nhà ở cũng nêu chi tiết điều kiện để các đối tượng phù hợp có thể thuê hoặc sở hữu nhà ở xã hội. Theo đó, các đối tượng này phải thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn diện tích bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đang sinh sống hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát.

Các đối tượng thuộc diện được thuê, mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Đối với người thu nhập thấp thì phải không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện quy định trên, người thuê mua còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

Theo dự thảo mới nhất về Luật nhà ở của Bộ Xây dựng, 9 đối tượng được thuê, mua nhà ở xã hội bao gồm:

- Người có công với cách mạng;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân và những người làm công tác cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề (không phân biệt công lập hoặc dân lập);

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp tập trung;

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo tại khu vực đô thị;

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

- Các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quyết định thu hồi đất của Nhà nước;

- Các đối tượng có khó khăn về nhà ở theo quy định của Chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thủy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN