Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch và các phó chủ tịch UBND thành phố

Sự kiện: Thời sự

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 14 gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND và các trưởng ban HĐND thành phố. Đối với khối UBND là chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố.

Sáng nay (ngày 5/12), Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Tại kỳ họp, HĐND TP. sẽ xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024.

HĐND thành phố cũng xem xét báo cáo chuyên đề về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023.

Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đáng lưu ý, HĐND thành phố xem xét 42 nội dung ban hành nghị quyết, trong đó, 34 nội dung nghị quyết chuyên đề. Ví như, Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Xem xét, thông qua nghị quyết Quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025...

Đặc biệt, kỳ họp sẽ dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc mà cử tri. Trong đó, phiên chất vấn sẽ tập trung 2 nhóm vấn đề.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Cụ thể, HĐND thành sẽ tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đã được HĐND thành phố quyết nghị, kết luận và những cam kết của UBND, Thủ trưởng các cơ quan của thành phố tại các phiên chất vấn trước đó.

Nhóm vấn đề thứ hai được lựa chọn chất vấn là lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung quy hoạch về bến bãi đỗ xe

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đợt này thực hiện theo Điều 2, Nghị quyết số 96/2023/QH15 sẽ bao gồm: Chủ tịch HĐND thành phố, các phó chủ tịch HĐND và các trưởng ban HĐND thành phố. Đối với khối UBND là Chủ tịch UBND, các phó chủ tịch và các chức danh là Ủy viên UBND thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ họp cuối năm: Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch UBND TP HCM

Kỳ họp cuối năm của HĐND TP HCM khóa X diễn ra trong 3 ngày tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 31 chức danh, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hiếu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN