Đóng BHXH như thế nào để nhận mức lương hưu cao nhất?

Sự kiện: Thời sự

Tôi năm nay 40 tuổi, đã tham gia BHXH được gần 15 năm. Theo tôi được biết nếu đóng BHXH càng cao và càng nhiều năm thì khi về già sẽ nhận được lương hưu cao.

Cho tôi hỏi hiện nay lương tháng đóng BHXH được tính như thế nào và người lao động (NLĐ) có bị giới hạn về mức đóng BHXH cao nhất? Luật quy định mức hưởng lương hưu tháng của người hết tuổi lao động sẽ được tính như thế nào?

Bạn đọc Văn Hậu (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Điều 89 Luật BHXH 2014, quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc như sau: Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Đối với NLĐ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở.

Đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Những trường hợp tiền lương tháng theo quy định trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện tại mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng).

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1-1-2022 cách tính mức hưởng lương hưu như sau: Lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tỉ lệ hưởng lương hưu đối với NLĐ nam: Tham gia BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Tỉ lệ hưởng lương hưu đối với NLĐ nữ: Thời gian đóng BHXH đủ 15 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Nếu NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH để sau này nhận lương hưu được giới hạn cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở và tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng không quá 75%.

Nguồn: [Link nguồn]

Hạn chế rút BHXH một lần: Nên thay đổi cách tính lương hưu

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có gần 5 triệu lượt người hưởng BHXH một lần, số người hưởng BHXH một lần năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VÕ HÀ ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN