Đỉnh triều trên sông Sài Gòn xấp xỉ báo động 3

Bước vào giai đoạn triều lên nhanh, do vậy mực nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch bắt đầu lên theo triều và dự báo cuối tuần sẽ đạt xấp xỉ báo động 3.

Mực nước tại các trạm ngày 19/9/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.25

4.00

1.29

16.30

-1.50

23.00

-0.79

10.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.28

3.30

1.27

15.30

-1.80

22.00

-1.08

10.00

Ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm đã lên song vẫn ở mức dưới báo động 1. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 16 giờ 30 và đạt 1.29 mét, lúc 4 giờ là 1.25 mét, ban đêm mực nước xuống thấp dưới mực nước biển là 1.50 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 3 giờ 30 xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày là 1.28 mét, lúc 15 giờ 30 là 1.27 mét.

Đến cuối tuần triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh lên nhanh kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm lên cao và dự báo tại các trạm xấp xỉ báo động 3. Mực nước đỉnh triều xuất hiện hai lần vào buổi sáng và chiều tối, đúng giờ cao điểm do vậy các tuyến phố trũng thấp cần đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ do triều dâng và có khả năng gây ách tắc giao thông.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 20 đến 22/9 đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện lúc 18 giờ 30 ngày 21/9 và đạt 1.44 mét, các ngày khác dao động 1.32 – 1.42 mét., vào buổi trưa và ban đêm mực nước tại các trạm xuống thấp dưới mực nước biển. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều cao nhất tại trạm này dịp cuối tuần dự báo đạt 1.43 mét lúc 17 giờ 30 ngày 21/9, những ngày khác đỉnh triều dao động 1.34 – 1.41 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 20/9 đến ngày 22/9/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

20/9

1.32

5.00

1.39

17.30

-1.35

23.30

-0.96

11.30

1.62

15/12

1.35

9/9

21/9

1.37

6.00

1.44

18.30

Ct

Ct

-1.08

12.30

22/9

1.40

7.00

1.42

19.30

-1.18

0.30

-1.20

13.30

Nhà Bè

20/9

1.34

4.30

1.36

16.30

-1.54

23.00

-1.22

11.00

1.60

15/12

1.35

9/9

21/9

1.38

5.30

1.43

17.30

-1.37

23.30

-1.38

12.00

22/9

1.40

6.30

1.41

18.30

Ct

Ct

-1.48

13.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN