Đỉnh triều ổn định ở mức thấp

Tại thành phố Hồ Chí Minh mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục xuống lại theo triều và ổn định ở mức thấp.

Mực nước tại các trạm ngày 14/07/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.87

19.00

1.09

8.00

-0.67

13.30

-1.72

1.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.81

18.00

1.06

7.00

-0.75

12.30

-1.96

0.30

Đỉnh triều trên sông Sài Gòn ngày hôm nay tại Phú An và kênh Đồng Điền tại Nhà Bè cơ bản vẫn ở mức thấp, đỉnh triều cao nhất trong ngày tại hai trạm đều thấp dưới 1.10 mét và xuất hiện vào buổi sáng, đến trưa đỉnh triều xuống dưới mực nước biển và lên chậm vào buổi tối nhưng chỉ phổ biến dưới 1 mét. Buổi sáng sớm tại hai trạm Phú An và Nhà Bè mực nước đỉnh triều xuống dưới mực nước biển từ 1.76 – 1.96 mét.

Sang tuần mới mực nước đỉnh triều trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống lại theo triều và ổn định ở mức thấp. Mực nước đỉnh triều dự báo xuất hiện vào buổi sáng và buổi tối, sáng sớm và buổi chiều là khoảng thời gian đỉnh triều xuống dưới mực nước biển.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 15 đến 18/7 đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, mực nước cao nhất khoảng thời gian này dự báo đạt 1.08 mét lúc 8 giờ 30 ngày 15/7. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè cùng thời gian này đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.04 mét lúc 8 giờ ngày 15/7, những ngày khác đỉnh triều tiếp tục xuống thấp.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 15/07đến ngày 18/07/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

15/7

0.76

20.00

1.08

8.30

-0.90

14.00

-1.58

2.00

1.62

15/12

1.15

12/6

16/7

0.64

21.00

1.05

9.00

-1.09

15.00

-1.34

2.30

17/7

0.56

22.00

1.00

10.00

-1.30

16.00

-0.96

3.00

18/7

0.50

23.00

0.92

11.00

-1.50

17.00

-0.60

4.00

 

Nhà Bè

15/7

0.71

19.00

1.04

8.00

-0.99

13.00

-1.82

1.30

1.60

15/12

1.08

12/6

16/7

0.62

20.00

1.00

9.00

-1.27

14.00

-1.60

2.30

17/7

0.52

21.00

0.95

10.00

-1.45

15.00

-1.26

3.30

18/7

0.48

22.00

0.86

11.00

-1.68

16.00

-0.85

4.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN