Đỉnh triều khu vực TPHCM có thể lên báo động 1

Khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu những cơn mưa dông kéo dài liên tục cùng với triều cường lên lại theo chu kỳ do vậy những ngày cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm có thể đạt mức báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 02/8/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.08

4.30

1.14

15.30

Ct

Ct

-0.33

10.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.10

4.00

1.10

15.00

-2.46

23.00

-0.45

9.30

Mưa dông kéo dài cùng với triều cường lên là nguyên nhân khiến cho mực nước đỉnh triều tại các trạm ngày hôm nay bắt đầu lên cao. Mực nước cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi chiều từ 15 – 15h30, mực nước xuống cực thấp vào lúc nửa đêm. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước cao nhất ngày đạt 1.14 mét lúc 15 giờ 30, lúc 4 giờ 30 là 1.08 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 15 giờ mực nước đỉnh triều cao nhất ngày đạt 1.10 mét.

Cuối tuần khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa và triều cường vẫn ở mức cao do vậy đỉnh triều tại các trạm vẫn duy trì ở mức trung bình xấp xỉ báo động 1. Trong thời gian này dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi chiều tối trùng với thời điểm xuất hiện những trận mưa dông do vậy cần đề phòng có khả năng ngập úng ở vùng cửa sông.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An, mực nước cao nhất tại dự báo xuất hiện lúc 18 giờ ngày 5/8 và đạt 1.25 mét, những ngày khác đỉnh triều cao nhất dao động 1.19 – 1.23 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền ngày 3,4/8 mực nước đỉnh triều cao nhất dao động 1.15 – 1.18 mét, ngày 5/8 xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất và đạt 1.22 mét lúc 17 giờ 30, cao hơn mức báo động 1: 2cm.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 3/8 đến ngày 5/8/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

3/8

1.12

5.00

1.19

16.30

-2.10

0.00

-0.47

11.30

1.59

25/12

1.29

06/07

4/8

1.16

5.30

1.23

17.30

-1.97

1.00

-0.55

12.30

5/8

1.19

6.00

1.25

18.00

-1.83

2.00

-0.77

13.30

 

Nhà Bè

3/8

1.12

4.30

1.15

16.00

Ct

Ct

-0.67

10.30

1.56

26/11

1.24

06/07

4/8

1.15

5.00

1.18

17.00

-2.30

0.00

-0.75

11.30

5/8

1.19

5.30

1.22

17.30

-2.13

1.00

-0.95

12.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN