Đỉnh triều duy trì ở mức cao trên 1 mét

Trong những ngày đầu tuần mới, mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ổn định ở mức cao trên 1 mét rồi sau đó sẽ xuống chậm theo triều. Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong khoảng thời gian này dao động từ 1.01 – 1.17 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 8/7/2012

      Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

 

 

 

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.16

9.00

1.15

19.30

-1.78

2.00

-0.62

14.00

Nhà Bè

K.ĐồngĐiền

1.14

8.00

1.10

18.30

-2.10

1.30

-0.76

13.30

Ngày hôm nay mực nước tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có nhiều biến động lớn, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày dao động 1.14 – 1.16 mét và xuất hiện vào buổi sáng từ 8 – 9 giờ. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước cao nhất trong ngày đạt 1.16 mét lúc 9 giờ, lúc 19 giờ 30 là 1.15 mét, mực nước thấp nhất tại trạm này xuất hiện lúc 2 giờ sáng và ở mức -1.78 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 8 giờ xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày và đạt 1.14 mét, lúc 18 giờ 30 mực nước đạt 1.10 mét, mực nước thấp nhất tại trạm này là -2.10 mét lúc 1 giờ 30 sáng.

Sang tuần mới, những ngày đầu tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ổn định ở mức cao trên 1 mét do triều cường biến đổi chậm. Buổi sáng sớm là khoảng thời gian xuất hiện mực nước cực thấp và khoảng thời gian từ 9 – 13 giờ là lúc dự báo xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cao nhất các ngày dao động từ 1.02 – 1.17 mét và xuất hiện khoảng thời gian 10 – 13 giờ. Mực nước cao nhất tại trạm này dự báo là 1.17 mét xuất hiện lúc 10 giờ ngày 9/7, mực nước thấp nhất là -1.25 mét xuất hiện lúc 18 giờ ngày 12/7.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều cao nhất các ngày xuất hiện khoảng thời gian từ 9 – 12 giờ và dự báo mực nước đạt 1.01 – 1.15 mét, mực nước đỉnh triều cao nhất trạm này xuất hiện lúc 9 giờ ngày 9/7 và đạt 1.15 mét, mực nước thấp nhất xuất hiện lúc 16 giờ 30 ngày 11/7 và đạt -1.40 mét.

Bảng dự báo số liệu cụ thể như sau:

Dự báo mực nước từ ngày 9/7đến ngày 12/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Phú An

 

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

9/7

1.17

10.00

1.06

20.30

-1.60

3.00

-0.84

15.00

1.59

25/12

1.30

06/06

10/7

1.12

11.00

0.96

21.30

-1.35

4.00

-1.05

16.00

11/7

1.04

12.00

0.85

22.30

-1.10

5.00

-1.22

17.00

12/7

1.02

13.00

0.80

23.30

-0.96

6.00

-1.25

18.00

 

Nhà Bè

9/7

1.15

9.00

1.01

19.30

-1.98

2.30

-0.95

14.30

1.56

26/11

1.28

06/06

10/7

1.10

10.00

0.93

20.30

-1.80

3.30

-1.20

15.30

11/7

1.02

11.00

0.80

21.30

-1.56

4.30

-1.40

16.30

12/7

1.01

12.00

0.76

22.30

-1.10

5.30

-1.25

17.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN