Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Cao nhất 26,5

Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh năm 2013. Ngành Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn cao nhất 26,5 điểm.

Theo bảng công bố điểm chuẩn của trường năm 2013, khối A, ngành Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn 26,5; Tài chính quốc tế, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và đầu tư tài chính, Ngân hàng có điểm là 24,5.

Năm 2012, khối A, ngành Kinh tế đối ngoại có điểm chuẩn 26; Tài chính quốc tế 25; Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và đầu tư tài chính, Ngân hàng là 24 điểm.

Như vậy, so với năm 2012, mức điểm chuẩn các ngành tăng 0,5 điểm.

Mức điểm chuẩn trên áp dụng đối với học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1 điểm. Môn ngoại ngữ tính hệ số 1, riêng nhóm các chuyên ngành ngoại ngữ thương mại, môn ngoại ngữ tính hệ số 2.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Cao nhất 26,5 - 1

Thí sinh dự thi đại học năm 2013

Thí sinh chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành còn chỉ tiêu có thể đăng ký xét chuyển vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404): 40
2. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407): 70
3. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 408): 35
4. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) (mã 409): 20
5. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660): 70
6. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp) (mã 761): 4
7. Kinh tế đối ngoại – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt (mã 801): 91
8. Quản trị kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt (mã 802): 89
9.Ngân hàng và Tài chính quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt (mã 803): 94

Thí sinh nhập học từ ngày 26 đến 28/8/2013.

Điểm chuẩn cơ sở Quảng Ninh: Điểm chuẩn chuyên ngành Kế toán, Quản trị du lịch và khách sạn, Kinh doanh quốc tế khối A, A1 và D1 đều lấy 17 điểm.

Ngoài ra, cơ sở này còn xét nguyện vọng 2 gồm các ngành: Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán 49; Quản trị du lịch và khách sạn 43; Ngành Kinh doanh quốc tế 34.

Nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy khoá 52 tại Cơ sở Hà Nội năm học 2013-2014 như sau:

STT

Chuyên ngành


chuyên ngành

A

A1

D1

D2

D3

D4

D6

1

Kinh tế đối ngoại

401

26,5

24,0

24,5

24,0

24,0

24,0

24,0

2

Thương mại quốc tế

402

24,5

23,0

23,5

 

 

 

 

3

Quản trị kinh doanh quốc tế

403

24,5

23,0

23,5

 

 

 

 

4

Kế toán

404

24,5

23,0

23,5

23,0

23,0

23,0

23,0

5

Tài chính quốc tế

406

24,5

23,0

23,5

 

 

 

 

6

Phân tích và đầu tư tài chính

407

24,5

23,0

23,5

23,0

23,0

23,0

23,0

7

Ngân hàng

408

24,5

23,0

23,5

23,0

23,0

23,0

23,0

8

Kinh doanh quốc tế

409

24,5

23,0

23,5

23,0

23,0

23,0

23,0

9

Kinh tế quốc tế

470

26,0

24,0

24,0

 

24,0

 

 

10

Kinh tế và phát triển quốc tế

471

24,5

23,0

23,5

 

 

 

 

11

Tiếng Anh thương mại

751

 

 

30,0

 

 

 

 

12

Tiếng Pháp thương mại

761

 

 

29,0

 

 

 

 

13

Tiếng Trung thương mại

771

 

 

29,0

 

 

 

 

14

Tiếng Nhật thương mại

781

 

 

29,0

 

 

 

 

15

Luật thương mại quốc tế

660

24,5

23

23,5

23,0

23,0

23,0

23,0

 

16

Kinh tế đối ngoại - Chương trình
CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt

801

23

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

 

17

Quản trị kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt

802

23

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

 

18

Ngân hàng và Tài chính quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt

803

23

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Điểm chuẩn cơ sở TP.HCM:

STT

Chuyên ngành

A

A1

D1

D6

1

Kinh tế đối ngoại

25

23,5

23

23

2

Quản trị kinh doanh quốc tế

24

23

23

 

3

Tài chính quốc tế

24

23

23

 

4

Kinh tế đối ngoại-Chương trình CLC giảng dạy bằng tiếng Việt

23

22

22

22

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Điểm chuẩn đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN