Đang đóng BHXH mà qua đời, người thân được hưởng quyền lợi gì?

Sự kiện: Thời sự

Người lao động đang đóng BHXH chẳng may qua đời thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất.

Anh trai tôi làm công nhân cho một công ty ở Bình Dương và đã tham gia BHXH được hơn 15 năm. Vừa rồi, anh tôi bị tai nạn giao thông và qua đời.

Cho tôi hỏi người lao động (NLĐ) tham gia BHXH hơn 15 năm chẳng may qua đời thì thân nhân sẽ được hưởng quyền lợi gì?

Bạn đọc có địa chỉ email tranthanh…@gmail.com

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Tại mục 5 Luật BHXH có quy định về chế độ tử tuất.

Cụ thể, Điều 66 Luật BHXH quy định NLĐ đang đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ chết (mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng).

Điều 67 Luật BHXH quy định các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo đó, những người đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng.

Những thân nhân của NLĐ mất được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng gồm: Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người cha chết mà người mẹ đang mang thai.

Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở... Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng tối đa là bốn người.

Ngoài ra, nếu thân nhân của người chết không thuộc các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH hơn 15 năm chẳng may qua đời thì thân nhân sẽ được hưởng hai chế độ. Chế độ thứ nhất là người lo mai táng cho người mất sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí, thứ hai là được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần.

Nguồn: [Link nguồn]

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, được về hưu

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm để có lương hưu: Từ 20 năm hiện hành xuống 15 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VÕ HÀ ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN