Cuối tuần, mực nước đỉnh triều giảm dưới 1m

Cuối tuần, mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuống theo triều và phổ biến ở mức dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 09/8/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.91

9.00

0.54

21.30

-0.98

2.00

-1.40

15.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.90

8.00

0.52

20.30

-1.05

1.00

-1.56

15.00

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều bắt đầu xuống chậm, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi sáng và dao động 0.90 – 0.91 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An lúc 9 giờ xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày và đạt mức 0.91 mét, lúc 21 giờ 30 là 0.54 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước đỉnh triều xuất hiện lúc 8 giờ và đạt 0.90 mét, lúc 20 giờ 30 là 0.52 mét. Tại các trạm này mực nước xuống cực thấp vào buổi chiều.

Sau những ngày đầu tuần ở mức cao, đến cuối tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm tiếp tục xuống lại trong kỳ triều rút và phổ biến ở dưới 1 mét. Trong thời gian này mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện chủ yếu vào buổi trưa, buổi chiều tối là lúc đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An, mực nước đỉnh triều trong những ngày cuối tuần dự báo xuất hiện khoảng từ 10 – 12 giờ trưa và cao nhất trong ngày thứ sáu với mức 0.84 mét; sau đó giảm dần trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Đến trưa ngày chủ nhật, mực nước cao nhất chỉ còn là 0.64m.

Trong khi đó, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước cao nhất chỉ dao động ở mức 0.61 – 0.82 mét và thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng thời gian từ 8 – 10 giờ.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 10/8 đến ngày 12/8/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

10/8

0.84

10.00

0.56

23.00

-0.55

3.00

-1.60

16.30

1.59

25/12

1.29

06/07

11/8

0.72

11.00

Ct

Ct

-0.18

4.00

-1.75

17.30

12/8

0.64

12.00

0.62

0.30

0.16

5.00

-1.95

18.30

 

Nhà Bè

10/8

0.82

8.00

0.48

21.30

-0.62

2.00

-1.72

16.00

1.56

26/11

1.24

06/07

11/8

0.70

9.00

0.55

22.30

-0.25

3.00

-1.90

17.00

12/8

0.61

10.00

Ct

Ct

0.10

4.00

-2.16

18.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN