Chuyên gia, nhà khoa học tại TP.HCM sẽ hưởng lương đến 100 triệu đồng/tháng

Sự kiện: Thời sự

Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động và được hưởng mức thu nhập 30-100 triệu đồng/người/tháng.

Sáng 8-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua Nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu thu hút.

Nghị quyết áp dụng với các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của UBND TP; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP; các tổng công ty, công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND TP được áp dụng chính sách của nghị quyết để thu hút.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu với các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tối đa 100 triệu đồng. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu chỉ áp dụng một lần và được thực hiện cho lần ký hợp đồng đầu tiên.

Sau đó, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động và được hưởng mức thu nhập từ 30 - 100 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hằng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương.

Mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ cá nhân được hưởng là 5% kinh phí ngân sách TP chi cho công trình, sản phẩm khoa học nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng và không vượt quá 1 tỉ đồng.

Đối với các đề tài, đề án, công trình thực hiện theo nhóm thì tổng mức thu nhập khuyến khích là 5%, không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng mức khuyến khích dành cho cả nhóm không quá 2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP đề xuất hỗ trợ 50% tiền thuê nhà ở hàng tháng với mức tối đa 7 triệu đồng/người/tháng.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này giao UBND TP.HCM.

Đồng thời, giao UBND TP.HCM thành lập các Hội đồng thu hút, tuyển chọn và hướng dẫn cụ thể nội dung, hình thức thu hút, tuyển chọn, ký kết hợp đồng, công tác quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp hoàn thiện môi trường làm việc, tôn vinh, khen thưởng đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Ngoài ra, giao UBND TP.HCM tổ chức thu hút, tuyển chọn đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt. Hàng năm có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trình HĐND TP vào kỳ họp thường lệ cuối năm.

Giao cho thường trực HĐND TP, các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát chặt chẽ quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao có trường hợp ở TP HCM hưởng lương hưu tới 124 triệu đồng/tháng?

Một người đàn ông cư trú ở TP HCM đang nhận mức lương hưu cao nhất cả nước với hơn 124 triệu đồng/tháng. Người này đã có trên 23 năm đóng BHXH.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHÓM PHÓNG VIÊN ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN