Chưa thu phí rút tiền ATM nội mạng

Ngày 28/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 3933/NHNN-TT gửi các tổ chức phát hành thẻ và các công ty chuyển mạch thẻ về việc thu phí ATM.

Theo văn bản này, thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong điều kiện tình hình hiện nay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chưa thu phí giao dịch rút tiền ATM nội mạng và chưa điều chỉnh mức phí giao dịch ATM ngoại mạng đối với khách hàng sử dụng thẻ trong năm 2012.

Các công ty chuyển mạch thẻ không thay đổi mức phí chuyển mạch đối với các tổ chức phát hành thẻ. Các tổ chức phát hành thẻ phải thông báo công khai, rộng rãi biểu phí dịch vụ thẻ để khách hàng biết và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thu phí ATM của tổ chức tín dụng trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định chung.

Hội thẻ ngân hàng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng lộ trình và khung phí dịch vụ ATM hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa khách hàng và tổ chức phát hành thẻ để thực hiện từ năm 2013.

Vừa qua, phương tiện thông tin đại chúng phản ánh có việc một số tổ chức phát hành thẻ tăng phí giao dịch ATM. Thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và để ổn định tình hình thu phí ATM hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã họp với các ngân hàng thương mại và yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chấp hành nghiêm túc chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Hà (Vietnam+)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN