Cấm nhại kiến trúc cổ Pháp-Châu Âu?

Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo các địa phương không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

Theo Bộ Xây dựng, từ 4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Nghị định đã nêu rõ về nguyên tắc thiết kế công trình phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hóa địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa tiến hành triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; còn nhiều lúng túng trong việc lập Thiết kế đô thị. Từ đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị.

Các công trình đã xây dựng, chất lượng kiến trúc theo yêu cầu của Nghị định 38 còn hạn chế, nhiều công trình thiếu bản sắc kiến trúc của địa phương, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán văn hóa của vùng miền.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn có văn bản đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng; chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chất lượng thiết kế công trình (đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền.

Trong công văn, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn lưu ý: Không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp – Châu Âu.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện việc điều tra khảo sát đánh giá giá trị các công trình kiến trúc truyền thống tại địa phương (kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng).

Kết quả nội dung nghiên cứu sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đồng thời là tư liệu cho các đơn vị tư vấn khi thực hiện các dự án xây dựng tại địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN