Bộ Nội vụ sẽ sửa quy định để chống cán bộ, công chức chạy chức chạy việc

Sự kiện: Thời sự

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, cử tri Đà Nẵng kiến nghị, để công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật thì cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cử tri cũng đề nghị cần quyết tâm xử lý triệt để các vấn đề như: cơ chế xin cho, chạy vốn ngân sách, chạy việc, chạy chức, chạy dự án... nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Kết luận 21 của Trung ương, Chính phủ đã có Nghị quyết 30/2022 để xác định nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ.

Những nhiệm vụ cụ thể này gồm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng đó là tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đồng bộ, liên thông với quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao; đồng thời sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức.

Việc này nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ trình lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Trong năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ trình các cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương; nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Minh - N.Thảo ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN