6 sở ngành ở Quảng Nam phải giải trình kiểm điểm

Sự kiện: Thời sự

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu sáu sở ngành liên quan phải giải trình kiểm điểm để báo cáo Tỉnh uỷ.

Ngày 11-12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký công văn gửi một số sở, ngành về việc tham mưu báo cáo, giải trình nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2023 để báo cáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc lãnh đạo, chỉ đạo chậm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và hoạt động, điều hành của một số sở, ban, ngành.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư chậm so với yêu cầu.Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam để xảy ra khuyết điểm kéo dài. Ảnh: THANH NHẬT.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam để xảy ra khuyết điểm kéo dài. Ảnh: THANH NHẬT.

Việc chậm tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 còn chậm; việc chậm tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ trì, tham mưu báo cáo, giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của trường để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã chưa kỹ lưỡng.

Việc này dẫn đến đầu tư các trạm y tế chưa phù hợp với thực tế, phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần, chưa thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu báo cáo, giải trình nội dung kiểm điểm trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan trong việc điều hành, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khẩn trương báo cáo, giải trình liên quan đến việc thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những sai phạm của tập thể, cá nhân (nếu có); đề ra lộ trình khắc phục và báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Nhật ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN