10 trường hợp sẽ không được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đền bù, cần nắm thông tin này để không bị mất quyền lợi

Những trường hợp nào sẽ không được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đền bù? Người dân cần cập nhật thông tin mới nhất để không bị mất quyền lợi.

Những trường hợp nào không được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đền bù

Theo Điều 25 Nghị định 67/2023/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2023), doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 67/2023/NĐ-CP phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp sau đây:

‎- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

‎- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

‎- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

‎- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

‎- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

‎- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

‎- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

‎- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

‎- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

‎Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Sẽ có 10 trường hợp không được bảo hiểm cháy nổ đền bù.

Sẽ có 10 trường hợp không được bảo hiểm cháy nổ đền bù.

Phạm vi, nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, phạm vi bảo hiểm cháy nổ được áp dụng đối với các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm phát sinh từ rủi ro cháy, nổ.

(Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Bao gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư).Về nguyên tắc bồi thường, Điều 28 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định như sau:Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

1. Khi xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm) trừ đi mức giảm trừ bảo hiểm quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Giảm trừ tối đa 20% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu theo Nghị định 67/2023

Căn cứ Điều 24 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như sau:

- Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 67/2023/NĐ-CP tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:

+ Đối với các tài sản là nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

+ Đối với các tài sản là các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm): Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 29 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

5. Vản bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 29 Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 67/2023/NĐ-CP./.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội xem xét chính sách đặc thù hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Tại Kỳ họp chuyên đề của HĐND Thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 22/9 tới đây sẽ xem xét, thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ đặc thù đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễm Hằng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN