Kiểm tra xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản

Theo tin từ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn vừa chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản.

Theo đó, các chi cục hải quan trực thuộc cần tổ chức kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan đối với DN có dấu hiệu rủi ro, kiểm tra đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất của các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan theo quy định.

Đồng thời, thực hiện và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa khi thực hiện việc xác nhận “thực xuất” trong tờ khai hải quan và làm căn cứ cho cơ quan thuế xem xét, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị: Phòng thanh tra, phòng chống buôn lậu và xử lý, đội kiểm soát hải quan và chi cục kiểm tra sau thông quan cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hải quan, kiểm soát chống buôn lậu đối với các DN có độ rủi ro cao về xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản qua địa bàn sang Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN