Xuất hiện dạng nghèo mới ở đô thị

Ngày 16/10, tại Diễn đàn giảm nghèo-tầm nhìn tương lai, bà Phạm Thị Hải Chuyền-Bộ trưởng LĐ-TB&XH cho biết, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo đang gia tăng, từ 9,2 lần năm 2010 lên 9,5 lần năm 2012. Đặc biệt, do kinh tế khó khăn, đã xuất hiện các dạng nghèo mới tại đô thị.

Theo bà Chuyền, tuy đạt được những thành tích ấn tượng về giảm nghèo thời gian qua, nhưng Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn. Đó là tốc độ giảm nghèo không đồng đều, chưa bền vững. Tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi vẫn còn trên 50% (có nơi còn trên 60-70%). Ngoài ra, tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 47% tổng số hộ nghèo cả nước. Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước.

Bà Chuyền cho biết, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo từ 2011-2015 là 364.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm 30%, còn lại lấy từ các nguồn khác (vốn xã hội, các dự án quốc tế, vốn từ doanh nghiệp). Hiện, tổng nguồn vốn cho công tác giảm nghèo đã thực hiện được 50%. “Đã có 500 nghìn người nghèo được hỗ trợ. Chính phủ quyết định có thể sẽ cắt giảm vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác, nhưng vốn hỗ trợ giảm nghèo chắc chắn sẽ được đảm bảo”, bà Chuyền cho biết.

Theo bà Pratibha Mehta, điều phối viên Liên Hiệp Quốc, ngoài tỷ lệ nghèo và nghèo cùng cực còn trải rộng ở nhiều nhóm dân tộc thiểu số; chênh lệch giữa hộ giàu - hộ nghèo và cộng đồng ngày càng lớn. Những diện nghèo mới như nghèo thành thị đang phát triển ở các cộng đồng người nhập cư và công nhân trong khu vực không chính thức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Cầm (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN