Thành viên HĐQT Sacombank xin từ nhiệm

Việc từ nhiệm của ông Trần Xuân Huy, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh có thể sẽ được đại hội cổ đông Sacombank quyết định tại phiên họp vào tháng 4-2013

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo ông Trần Xuân Huy đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngân hàng này kể từ ngày 25-4 vì lý do cá nhân. HĐQT Sacombank cũng đã thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Trần Xuân Huy.

Ông Trần Xuân Huy sinh năm 1972 và gia nhập Sacombank từ năm 2000. Ông Huy từng là Tổng Giám đốc Sacombank nhưng thôi nắm giữ chức danh này từ ngày 1-6-2012 để tham gia HĐQT theo tinh thần nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Thời điểm đó, ông Phan Huy Khang từng là tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam được HĐQT Sacombank bổ nhiệm thay thế ông Huy nắm giữ chức danh Tổng Giám đốc Sacombank.

Nhiều tháng trước, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh (con ông Thành) cũng đã xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Theo Sacombank, việc từ nhiệm của ông Trần Xuân Huy, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh sẽ được đại hội cổ đông Sacombank xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất.

Ngoài ra, Sacombank cũng công bố nghị quyết của hội đồng cổ đông về về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2011-2015. Theo đó, HĐQT Sacombank thống nhất bầu cử bổ sung 3 thành viên HĐQT (trong đó có 1 thành viên độc lập), số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 10 người. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thy Thơ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN