Cần 120 tỷ đồng để lên "sàn"

Từ ngày 15-9, để niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM, điều đầu tiên mà doanh nghiệp niêm yết cần đáp ứng là vốn điều lệ phải trên 120 tỉ đồng, thay vì mức 80 tỉ đồng như hiện nay, theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Thêm vào đó, doanh nghiệp phải có 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5%, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước phải có lãi, không có nợ quá hạn trên 1 tnăm, không lỗ lũy kế đến năm đăng ký niêm yết.

Đồng thời, tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 300 cổ đông (không phải cổ đông lớn) nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, tại sàn Hà Nội, công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 30 tỉ đồng trở lên mới được phép niêm yết. Để niêm yết tại sàn này chỉ cần 1 năm hoạt động đưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết và tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ.

Tuy nhiên các doanh nghiệp đã niêm yết trước thời điểm 15-9 không đáp ứng được điều kiện niêm yết theo quy định của nghị định này được tiếp tục niêm yết và không phải chuyển sàn theo điều kiện niêm yết mới.

Nghị định cũng yêu cầu các công ty chưa đủ điều kiện niêm yết trên 2 sở, công ty đại chúng chào bán chứng khoán ra công chúng chưa niêm yết phải đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom trong thời hạn 1 năm kể từ ngày chào bán.

Cũng theo nghị định này, việc hủy niêm yết tự nguyện của doanh nghiệp sẽ chỉ cần được thông qua bởi 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy niêm yết, theo quy định trước đây là 65%; nhưng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết, các công ty không được xin hủy niêm yết.

Các tổ chức nước ngoài được mua để sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán đang hoạt động, hoặc thành lập mới công ty 100% vốn, nhưng phải tuân thủ đúng theo quy định về vốn pháp định của công ty chứng khoán, như môi giới chứng khoán: 25 tỉ đồng, tự doanh: 100 tỉ đồng, bảo lãnh phát hành: 165 tỉ đồng...

Việc nâng chuẩn niêm yết của thị trường chứng khoán đã được Uỷ ban Chứng khoán đề cập từ cuối năm 2011. Theo cơ quan này, đây là biện pháp giúp cho hàng hoá trên thị trường có chất lượng hơn. Các quy định của nghị định cũng theo hướng khắt khe hơn đối với doanh nghiệp niêm yết, và các thành viên tham gia thị trường, nhằm giúp thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh hơn.

Nghị định 58 ra đời thay thế cho Nghị định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ, Nghị định 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán...

Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc tập trung các quy định về thị trường chứng khoán trong nghị định này nhằm tăng cường tính thống nhất của văn bản dưới luật, và tạo thuận lợi cho việc áp dụng luật.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thương (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN