Việt Nam: Hầu hết BV chưa có hệ thống xử lý nước thải

Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu công nghệ xử lý chất thải y tế” vào ngày 17-6 tại Hà Nội.

Theo thông tin tại hội thảo cho biết Việt Nam hiện có 1.263 bệnh viện và hơn 1.000 cơ sở viện, trung tâm y tế dự phòng các tuyến, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, hệ thống y tế xã, phường.

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế khoảng 350 tấn/ngày (ước tính đến năm 2015 là 600 tấn/ngày); trong đó 10% - 20% (trung bình 40,5 tấn/ngày hiện nay) là chất thải rắn y tế nguy hại phải được xử lý bằng các biện pháp phù hợp. Bên cạnh đó, mỗi ngày, các cơ sở y tế thải ra hơn 150.000 m3 nước thải.

Tuy nhiên, hiện có đến 56% số bệnh viện trên toàn quốc chưa có hệ thống xử lý nước thải và 70% số hệ thống xử lý nước thải hiện có không đạt tiêu chuẩn cho phép; chỉ có khoảng 50% số bệnh viện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế đạt yêu cầu. Trong khi đó, hệ thống chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ xử lý chất thải phù hợp chưa được xây dựng đầy đủ và triển khai có hệ thống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.T.D (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN