Đếm số bậc ở động Thiên Đường

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Nhiệm vụ của các đội chơi là phải đếm đủ số bậc trong khu vực đã được BTC đánh dấu trong động Thiên Đường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN