Những người lửng lơ trong không trung

Cụ ông 69 tuổi người Trung Quốc có tài treo người lơ lửng bằng cách dùng bụng “hút” chặt một chiếc chậu nhôm nối liền với dây thừng treo trên cây.

Theo Quỳnh_An (Tổng hợp)

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN