Những kỷ lục thế giới khó tin

Một người đàn ông co ro vì lạnh khi chỉ mặc duy nhất trên người quần chip tham gia xác lập kỉ lục số người mặc đồ lót nhiều nhất được tổ chức trên quảng trường Thời đại, New York. Kết quả có 2.270 người xác lập kỉ lục vào ngày 5/8/2013.

Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])

Kỉ lục thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN