Nissan

Công ty Cổ phần Ô tô Nissan là một nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản và là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Lưu ý: nhà sản xuất xe tải và xe bus "Nissan Diesel" là một công ty độc lập với Công ty Cổ phần Ô tô Nissan. Trụ sở chính của công ty này đặt tại khu Ginza, Chūō-ku, Tokyo.

Nissan
GÓP Ý GIAO DIỆN