VTV 4/11: Đại chiến cổ kim

Bộ phim là câu chuyện tình yêu xuyên suốt 3000 năm, bối cảnh diễn ra ở ba thời đại khác nhau bao gồm: thời Tần, thời dân quốc và thời hiện đại.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Hạnh phúc tuổi thanh xuân - Tập 20
21h30 Cô gái trên sông

VTV3

00h00 Đông Y - Tập 28
03h10 Những người độc thân vui vẻ - Tập 100
15h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 30

VTV4

05h30

Huyền sử Thiên Đô - Tập 32

05h30

Huyền sử Thiên Đô - Tập 32
22h50 Huyền sử Thiên Đô - Tập 32

VTV6

08h00 Yêu em sau cơn say - Tập 29
12h00 Làn môi trong mưa - Tập 30
19h15 Làn môi trong mưa - Tập 31
22h10 Yêu em sau cơn say - Tập 30
23h15 Làn môi trong mưa - Tập 31

VCTV2

 00h00 Gia đình số đỏ - Tập 22
01h00 Chạm vào quá khứ - Tập 25
02h00 Thiên đường ở bên ta - Tập 21
03h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 27
04h00 Trái đắng - Tập 10
05h00 Tình yêu còn lại - Tập 19
06h00 Gia đình số đỏ - Tập 23
07h00 Chạm vào quá khứ - Tập 26
09h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 28
10h00 Trái đắng - Tập 11
11h00 Tình yêu còn lại - Tập 20
12h00 Gia đình số đỏ - Tập 24
13h00 Chạm vào quá khứ - Tập 27
14h00 Sẽ đến 1 tình yêu - Phần 1
15h00 Sẽ đến 1 tình yêu - Phần 2
16h00 Trái đắng - Tập 12
17h00 Tình yêu còn lại - Tập 21
18h00 Gia đình số đỏ - Tập 25
19h00 Chạm vào quá khứ - Tập 28
20h00 Khi đàn ông có bầu - Phần 1
21h10 Khi đàn ông có bầu - Phần 2
22h00 Trái đắng - Tập 13
23h00 Tình yêu còn lại - Tập 22

VCTV7

00h50 Em chồng - Tập 17
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 61
02h50 Lối sống sai lầm - Tập 54
03h50 Liêu trai 3 - Tập 28
04h50 Liêu trai 3 - Tập 29
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 62
06h50 Em chồng - Tập 18
07h50 Lối sống sai lầm - Tập 55
08h50 Liêu trai 3 - Tập 30
09h50 Liêu trai 3 - Tập 31
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 63
11h50 Liêu trai 3 - Tập 32
12h50 Liêu trai 3 - Tập 33
13h50 Lối sống sai lầm - Tập 56
14h50 Em chồng - Tập 19
15h50 Lối sống sai lầm - Tập 57
16h50 Liêu trai 3 - Tập 34
17h50 Liêu trai 3 - Tập 35
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 64
19h50 Em chồng - Tập 20
20h50 Lối sống sai lầm - Tập 58
21h50 Liêu trai 3 - Tập 36
22h45 Đại chiến cổ kim - Tập 1
23h30 Hạnh phúc mong manh - Tập 64

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN