VTV 22/10: Thái sư Trần Thủ Độ

Bộ phim xoay quanh một mối tình đẹp cùng những biến cố lịch sử bi hùng của một Thăng Long đầy hào khí đầu thế kỷ XIII.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Giấc mơ hạnh phúc - Tập 37
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 21
20h50 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 1

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 32
03h00 Giấc mơ cỏ may - Tập 3
08h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 15
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 33
13h00 Những công dân tập thể - Tập 15
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 17
21h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 16
22h20 Vườn sao băng - Tập 5

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 5

05h30

Đôi cánh đồng tiền - Tập 29
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 5
13h45 Đôi cánh đồng tiền - Tập 29
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 5
22h15 Đôi cánh đồng tiền - Tập 29

VTV6

0h00 Đôi cánh đồng tiền -Tập 3
9h35 Đôi cánh đồng tiền - Tập 4
14h00 Cha và con - Tập 45
19h00 Mất tích - Tập 21
22h00 Cha và con - Tập 36

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 24
02h00 Tóc rối - Tập 105
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 33
07h00 Thợ săn thành phố - Tập 21
08h00 Thợ săn thành phố - Tập 22
11h00 Cung tỏa châu liêm  - Tập 33
12h00 Võ thần - Tập 22
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 7
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 25
17h00 Thợ săn thành phố - Tập 23
18h00 Thợ săn thành phố - Tập 24
19h30 Cung tỏa châu liêm  - Tập 34
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 34
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 8

VCTV2

00h00 Bạn đời - Tập 1
01h00 Bản chúc thư - Tập 25
02h00 Bóng ma học đường - Phần 1
03h00 Bóng ma học đường - Phần 2
04h00 Mắt bướm - Tập 18
05h00 Ban mai xanh - Tập 16
06h00 Bạn đời - Tập 2
07h00 Bản chúc thư - Tập 26
08h10 Huyền thoại người mẹ - Phần 1
09h00 Huyền thoại người mẹ - Phần 2
10h00 Mắt bướm - Tập 19
11h00 Ban mai xanh - Tập 17
12h00 Bạn đời - Tập 3
13h00 Bản chúc thư - Tập 27
14h00 Những đóa ngọc lan -  Tập 22
15h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 6
16h00 Mắt bướm - Tập 20
17h00 Bạn đời - Tập 4
18h00 Bản chúc thư - Tập 28
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 23
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 7
22h00 Mắt bướm - Tập 21
23h00 Ban mai xanh - Tập 19

VCTV7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 59
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 74
02h00 Tình yêu trong sáng - Tập 27
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 60
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 75
05h00 Tình yêu trong sáng - Tập 28
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 51
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 61
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 76
09h00 Tình yêu trong sáng - Tập 29
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 52
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 10
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 53
13h00 Kế hoạch B - Tập 25
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 62
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 77
16h00 Tình yêu trong sáng - Tập 30
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 54
18h00 Cuộc sống mến yêu - Tập 26
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 63
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 55
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 11
22h00 Cuộc sống mến yêu - Tập 27
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 78

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN