Midea Building Technology dẫn đầu chuyển đổi thành công đối với xây dựng số hóa và thấp carbon

Sự kiện: Midea

Kể từ khi Trung Quốc đưa ra chiến lược "carbon kép", Midea Building Technology tích cực tham gia. Midea đã triển khai nhiều biện pháp như thiết kế xanh thấp carbon, sản xuất xanh hiệu quả, và cung cấp xanh sạch. Các biện pháp này cùng nhau hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị phát triển theo hướng xanh thấp carbon và bền vững, đồng thời đóng góp vào mục tiêu " carbon kép", và nâng cao mức độ tiết lộ thông tin về môi trường, xã hội, và quản trị (ESG).

Midea Building Technology dẫn đầu chuyển đổi thành công đối với xây dựng số hóa và thấp carbon - 1

Ở Quảng Đông, nơi có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án thử nghiệm "carbon kép", Midea Building Technology đã được đánh giá cao với dự án "Xây dựng một chuỗi sản xuất không carbon - Phòng làm việc không carbon - Khu công nghiệp không carbon - Sản phẩm không carbon".

Tại mức độ chuỗi cung ứng, Midea Building Technology đã xây dựng một nền tảng quản lý chuỗi cung ứng. Midea đã tích hợp quản lý carbon của nhà cung ứng vào hệ thống đánh giá chung, bao gồm cả từ khâu thiết kế sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu, đến quá trình gia công và bán hàng.

Trong quá trình thiết kế sản phẩm, Midea đã đưa vào triết lý thiết kế sinh thái. Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật của Midea Group, Midea đã hướng dẫn sản phẩm theo hướng thiết kế sinh thái. Nhờ vào triết lý này, Midea sử dụng công nghệ xanh, thấp carbon và tiết kiệm năng lượng trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Những biện pháp này đã giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong suốt vòng đời sản phẩm. Ví dụ, Midea sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường như R454B, R290 thay thế cho các chất làm lạnh khác, và tăng cường sử dụng vật liệu tái chế cũng như các thành phần công nghệ hiệu quả năng lượng.

Ở giai đoạn sản xuất, Midea Building Technology đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy công việc tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải carbon. Những biện pháp này bao gồm sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời), nguồn năng lượng linh hoạt (lưu trữ năng lượng, lưu lạnh), nâng cấp quy trình sản xuất (điện hóa, biến tần hóa), quản lý số hóa quy trình sản xuất (nền tảng quản lý năng lượng, nền tảng quản lý carbon), và kinh tế tuần hoàn (tái chế chất làm lạnh, tái chế và sử dụng nước thải).

Midea Building Technology dẫn đầu chuyển đổi thành công đối với xây dựng số hóa và thấp carbon - 2

Nhờ những biện pháp này, nhà máy của Midea Building Technology tại Shunde đã đạt được mức độ carbon đỉnh vào năm 2021. So với năm 2021, lượng khí thải carbon trên mỗi đơn vị sản xuất giảm 54% trong năm 2022. Bốn dây chuyền sản xuất bơm nhiệt và tòa nhà văn phòng C cũng đã được chứng nhận đạt chuẩn carbon trung hòa bởi SGS.

Đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, việc giảm lượng khí thải carbon và dần dần đạt được mục tiêu không khí thải carbon đã trở thành sự đồng thuận toàn cầu. Đối với ngành công nghiệp sản xuất, khu công nghiệp công nghiệp lớn thường chiếm hơn 30% tổng lượng khí thải carbon trên cả nước, và việc giảm lượng khí thải carbon không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là bước quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong năm nay, Midea Building Technology đã công bố chiến lược "GREEN FOR ONE" kép carbon, cung cấp sản phẩm và dịch vụ xanh thấp carbon cho toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực xây dựng. Họ đã tích cực tham gia vào giải pháp ngành công nghiệp thấp carbon trong mọi tình huống, với sự hỗ trợ của nền tảng cơ sở dữ liệu số hoá toàn diện, nhằm giúp cộng đồng xã hội đối mặt với thách thức chuyển đổi sang ngành công nghiệp thấp carbon. Điều này đã làm nổi bật con đường số hóa và thấp carbon trong lĩnh vực xây dựng.

Midea Building Technology dẫn đầu chuyển đổi thành công đối với xây dựng số hóa và thấp carbon - 3

Trong tương lai, Midea Building Technology sẽ kiên quyết thực hiện triết lý phát triển bền vững, tích cực thực hiện kiểm tra và kiểm soát khí thải nhà máy, thông qua quản lý khí thải carbon của doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép carbon "3060", đồng thời chịu trách nhiệm tích cực đối mặt với trách nhiệm xã hội để giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Midea Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN