Thí sinh dự thi văn bằng 2 công an phải biết các thông tin sau

Từ nay đến năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh văn bằng 2 công an đối với công dân đãtốt nghiệp trình độ đại học.

Thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an cần lưu ý điều gì?

Từ nay đến năm 2024, Bộ Công an vẫn sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh văn bằng 2 công an đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học. Vậy công dân có nguyện vọng tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an nhân dân cần phải đảm bảo những điều kiện gì? 

Thí sinh tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. (Ảnh: Sưu tầm)

Thí sinh tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. (Ảnh: Sưu tầm)

Tại Điều 7 Luật Công an nhân dân 2018 có quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân như sau:

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân:

1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và Công an nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

2. Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này.

Đối tượng nào được tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an?Đối tượng được tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an bao gồm:

+ Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ đại học

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến thời điểm thi tuyển

Về điều kiện dự tuyển văn bằng 2 công an cần những điều kiện gì?

Người đăng ký dự tuyển văn bằng 2 công an phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, về trình độ đào tạo:

+ Công dân tham gia xét tuyển, thi tuyển văn bằng 2 công an phải tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên. 

Lưu ý: Không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học; liên thông giữa trình độ trung cấp; trình độ cao đẳng với trình độ đại học; đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên)

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Ảnh: Sưu tầm)

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Ảnh: Sưu tầm)

+ Sinh viên năm cuối các trường đại học có nguyện vọng tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an được đăng kí dự tuyển. Tuy nhiên, tính đến ngày xét tuyển của các trường Công an nhân dân, yêu cầu thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học.

+ Đối với sinh viên dự tuyển văn bằng 2 công an, nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học thì có thể sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Riêng đối với một số đối tượng sau cần lưu ý trong quá trình dự tuyển văn bằng 2 công an:

Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: Xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên. Trong đó, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ: Có bằng  tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên. Kết quả phân loại hằng năm đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân.

- Thứ hai, về độ tuổi:

Công dân tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an tính đến thời điểm dự tuyển không quá 30 tuổi. (Điều này được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

Về cách tính ưu tiên trong tuyển sinh văn bằng 2 công an:

Thông báo nêu, các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Bên cạnh đó, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an sẽ được tính như sau: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + Đth. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 – Tổng điểm đạt được)/7,5)] x (ĐT + Đth).

Về tiêu chuẩn sức khỏe đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an:

Về tiêu chuẩn sức khỏe, thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an cần đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Chiều cao: Thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an cần có chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 (đối với nam); từ 1m58 đến 1m80 (đối với nữ). 

Trường hợp thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 (đối với nam); 1m56 đến 1m80 (đối với nữ) 

+ Riêng đối với thí sinh dự thi văn bằng 2 công an đã tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: Giảm 02cm tiêu chuẩn chiều cao so với thí sinh tốt nghiệp nhóm ngành khác.

Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: giảm 02 cm tiêu chuẩn chiều cao so với thí sinh tốt nghiệp nhóm ngành khác.

+ Thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an cũng cần có chỉ số BMI (được tính bằng trọng lượng chia cho bình phương chiều cao) phải đạt từ 18,5 đến dưới 30 (đối với cả nam và nữ).

+ Tiêu chuẩn về mắt: Các thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. 

Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

+ Các thí sinh tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an không được nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da; không có vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da; không bấm lỗ tai (đối với nam), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức; không mắc các bệnh mãn tính; bệnh xã hội; không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.

Ngoài ra, thí sinh có kết quả dương tính với vi rút viêm gan B không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển văn bằng 2 công an vào các trường Công an nhân dân.

Về tiêu chuẩn chính trị đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an:

Thí sinh tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an cần đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an, cụ thể như sau:

+ Cá nhân thí sinh tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương.

+ Các thân nhân trong gia đình ( tính đến đời thứ 3) đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không có tư tưởng phản động, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương.

Về phương thức tuyển sinh văn bằng 2 công an:

Kỳ thi xét tuyển mới đào tạo trình độ văn bằng 2 công an (Trình độ Đại học Công an nhân dân) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành công an nhân dân có 2 phương thức tuyển sinh gồm: Phương thức 1: xét tuyển thẳng và Phương thức 2: thi tuyển

Về ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo của các trường khối Công an nhân dân:

Đối với Học viện An ninh nhân dân: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh; Mã ngành 7480202, Ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân: Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Đối với Đại học Phòng cháy chữa cháy: Ký hiệu trường PCH. Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Về môn thi và thời gian làm bài thi của các trường như sau:

Đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2 trường Học viện Cảnh sát Nhân dân và Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân sẽ dự thi 2 môn:

+ Triết học Mác – Lênin (Môn 1)

+  Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). 

+ Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

Đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2 công an tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: 

+ Toán cao cấp (Môn 1)

+ Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). 

+Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

Đối với thí sinh tham gia dự tuyển văn bằng 2 công an tại trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần - Công an nhân dân và ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân:

+ Triết học Mác – Lênin (Môn 1), 

+ Toán (Môn 2)

+ Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

Hình thức thi: Tự luận hoặc trắc nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ 2025, thi cử, đánh giá nên như thế nào?

Ngày 27/10, Trường Đại học (ĐH) Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức diễn đàn về Khoa học sư phạm và Giáo dục năm 2023 (HaFPES 2023). Trong các nội dung được đưa ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Khối các trường công an Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN