Phòng chống tham nhũng được dạy như thế nào?

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các sở, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013 -2014.

Theo đó, đối với trung học phổ thông: Nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12).

Trung cấp chuyên nghiệp: Nội dung phòng chống được giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật trung cấp chuyên nghiệp với tổng số tiết của chương trình không thay đổi. Trong đó, chuyển 4 tiết tự chọn (trong số 6 tiết tự chọn) thành 4 tiết bắt buộc và được bổ sung vào phần kiến thức bắt buộc 2 bài học về phòng chống tham nhũng của chương trình môn học này.

Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật: Nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

Phòng chống tham nhũng được dạy như thế nào? - 1

Sinh viên đại học, cao đẳng cũng là đối tượng được học
nội dung phòng chống tham nhũng

Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chuyên về luật: Nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật hành chính, Luật hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

Các trường lựa chọn đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phong, lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm…

Ngoài ra, tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng của từng cấp học do Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn. Tài liệu giảng dạy phòng chống tham nhũng dùng cho các cấp học và các nội dung liên quan được đăng tải trên trang thông tin của Bộ. 

Việc tổ chức giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép tuyên truyền nội dung này trong các hoạt động ngoại khóa.

Năm học 2013-2014, tùy điều kiện cụ thể, các trường sẽ tổ chức giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2. Các năm học tiếp theo Bộ GD có hướng dẫn cụ thể cho từng cấp học.

Trước đó, thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. Bộ GD đã  phối hợp với Thanh tra Chính phủ tập huấn cho đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo dục trong năm 2011- 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN