Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh vùng khó

Mức hỗ trợ được phê duyệt thì học sinh THPT là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được Chính phủ hỗ trợ một phần chi phí ăn, ở trong năm học.

Nội dung được Bộ GD-ĐT cho biết tại dự thảo Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trưng cầu ý kiến ngày 10/9.

Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh vùng khó - 1

Học sinh vùng cao. Ảnh Lê Anh Dũng

Đối tượng áp dụng mức hỗ trợ học sinh THPT là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang học tại các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc loại hình công lập, do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.

Và học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

Mức hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Mức hỗ trợ tiền nhà ở đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Nếu một học sinh được hưởng nhiều chính sách có cùng tính chất thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng học sinh quy định tại Quyết định này được cân đối trong nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp GD-ĐT hằng năm, theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hiền (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN