Chỉ số không khí

Hà Nội
61
TP HCM
63
Hải Phòng
25
Nha Trang
42
Đà Nẵng
53
Đà Lạt
56
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 01:27 - 23/09/2023
Thay đổi khu vực
28oC
Đêm có mây
Hôm nay
(23/09 Thứ Bảy)
26oC - 35oC
Ngày mai
(24/09 Chủ Nhật)
26oC - 34oC
Ngày kia
(25/09 Thứ Hai)
25oC - 34oC

Hiện tại Hôm nay
23/09 Thứ Bảy
Ngày mai
24/09 Chủ Nhật
Ngày kia
25/09 Thứ Hai

TP.HCM

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

28oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Sơn La

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Đêm nhiều mây
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vinh

28oC
Đêm có mây
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Pleicu

21oC
Đêm nhiều mây
20oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cập nhật: 01:27 - 23/09/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Miền Bắc hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn kéo dài

Miền Bắc hửng nắng, Nam Bộ mưa lớn kéo dài

Hôm nay (17/9), khu vực miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, nắng gián đoạn. Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn vào chiều tối và tối.
Miền Bắc sắp đón nắng nóng

Miền Bắc sắp đón nắng nóng

Từ ngày mai (6/9), miền Bắc tăng 2-3 độ, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Tại miền Trung xảy ra mưa diện rộng từ đêm nay.
Đột nhập lò tái chế chì độc hại

Đột nhập lò tái chế chì độc hại

Trong gian nhà xưởng xông mùi khét lẹt, đặc quánh, nhóm công nhân không đồ bảo hộ đang hì hục vác từng bao ắc quy thải đẩy vào lò nấu đang rực lửa. Cạnh đó, một nhóm khác đang tiếp than vào lò, một nhóm khác múc từng gầu chì nóng chảy ra khuôn đúc…

Xem thêm