Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Lần trước bị nhầm là Son-go-ku ở bên Nhật nhưng lần này thì khó có thể nhận ra.

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 4

Ngộ Không thật trở về:

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN