Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Bí mật chưa tiết lộ, đó là lúc Ngộ Không đi học đạo và lúc đại náo Thiên Cung.

 Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 4

Một bí mật thú vị nữa được tiết lộ khi Ngộ Không đấu với Thiên Tướng.

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN