Tây Du Ký hài: Giảm biên chế

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Đoàn đi lấy kinh có 3 đồ đệ và Bạch Mã biết cắt giảm ai trong khi ai cũng có ưu điểm thế này?

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 1

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 2

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 3

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 4

Một hôm sư phụ tâm sự với đệ tử.

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 5

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 6

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 7

Tây Du Ký hài: Giảm biên chế - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN