Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Có những chuyện ngoài lề của Tây Du Ký đến giờ mới tiết lộ trong đó có đoạn tìm vũ khí.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 4

Khỉ đá quyết định đi tìm binh khí.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN