Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1)

Sự kiện: Tây Du Ký hài
XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5157Kỳ mới nhất

Tây Du Ký đã trở lại và... hài hước hơn xưa với những chuyện chưa bao giờ kể.

 Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 4

Vì lẽ đó vị MC đã đi tìm hiểu.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (1) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)
XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5157Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN