Lười biếng cỡ này đến Trư Bát Giới cũng phải gọi tiếng "sư phụ"

Mua bộ vi tính xong hết tiền, đành lấy hộp của nó làm ghế tạm vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Top tranh vui "cười" nhất

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN